Таблиця "Частини мови"

ЧАСТИНИ МОВИ

Частина мови
Що означає в реченні
На які питання відповідає
Синтаксична функція (найчастіше)
Приклад
С А М О С Т І Й Н І
Іменник
Особу, предмет
Хто? Що?
Підмет, додаток
Олена, вікно, лялька, олівець
Прикметник
Ознаку особи, предмета
Який? Яка? Які? Яке? Чий? Чия? Чиї? Чиє?
Означення
Золотий, білий, міцне пізній, маленька
Числівник
Кількість предметів та порядок їх при лічбі
Скільки? Котрий?
Будь-яка
Три, десятий, перший, дванадцятеро
Займенник
Предмет, особу, їх ознаки і кількість, але не називає їх
Хто? Що? Який? Чий? Скільки?
Будь-яка
Я, ми, ніхто, щось, абихто, наш, усякий, кожний, сама
Дієслово


Дієприкметник
(особлива форма)

Дієприслівник
(особлива форма)

Дію або стан предмета як процес
Що робити? Що зробити?
Присудок
Креслити, різати, бігати, сміятися, йти
Ознаку предмета за дією
Який? Яка? Яке? Які?
Означення
Обвішана, зліплені, переписаний
Додаткову дію, пояснює основне дієслово
Що роблячи? Що зроблячи? Що робивши? Що зробивши?
Обставина
Гукаючи, гримаючи, писавши, читавши
Прислівник
Якісну або кількісну ознаку дії, стану, ознаки
Як? Де? Куди? Звідки? Коли? 
З якою метою? 
З якої причини?
обставина
Несміло, далеко, знову, несподівано, швидко, вгору
С Л У Ж Б О В І
Прийменник
Служать для звязку слів у реченні
-
-
У, в, на, під, після, поміж, із, над, перед
Сполучник
-
-
І, й, а, але, що, бо
Частка
-
-
Не, хай, хіба, уже, оце, он, чи, майже
В И Г У К
Вигук
Служить для виявлення емоцій або для передачі звуконаслідування
-
-
Ох, ай,  алло, браво, ага, ух, бац, гуп-гуп, ку-ку-рі-ку, гав-гав.

Немає коментарів:

Дописати коментар